Landsbyen sydøst for foden af de Fynske Alper

 


"Copyright Kort & Matrikelstyrelsen"

Diernæs ligger 5 km. ØNØ for Faaborg

 

  1. Landsbyen
  2. Skovene
  3. Holstenshus
  4. Maren Profit

Kompasretningen nord er klokken 3

 

 

 


SLOTTET HOLSTENSHUUS 1863 - 1889Af Gustav A. Berner

Holstenshuus gods nævnes første gang i 1314 under navnet Findstrup. Godset har været ejet af flere forskellige slægter, men har siden 1707, hvor det blev købt af Christian Holsten, tilhørt samme familie. Den først kendte bygning på stedet, som var opført i 1579 og udvidet i 1644, har været underkastet en del om og tilbygninger, men bevarede dog et præg af renæssancens byggekunst helt frem til 1860'erne.
I årene 1863-68 ombyggedes Holstenshuus radikalt. De gamle bindingsværksfløje fra 1579 blev nedrevet, mens den grundmurede fløj fra 1644 tilføjede to mindre fløje mod syd og fik et mere tidssvarende udseende. Samtidig blev avlsgarden flyttet fra sin gamle position Øst for slottet, hvor herskabsstaldene nu ligger, til sin nuværende plads for enden af alleen syd for hovedbygningen. Allerede i 1889 blev slottet ændret igen og fik herved et udseende svarende til det nuværende slot. I julen 1908 nedbrændte slottet, men blev kort efter genopført af arkitekt Vilhelm Petersen i de samme dimensioner - dog med visse arkitektoniske ændringer. De gamle kældre fra 1644, som befinder sig under den nuværende hovedfløj,overlevede branden intakte. Den smukke bygning blev fredet i 1990.
Skovdrift er i dag den væsentligste indtægtskilde for Holstenshuus gods. Landbrugsdriften er bortforpagtet. Holstenshuus ejes i dag af Kammerherre Gustav Alexander Berner og hans søn Ditlev Alexander Berner, som er den 9. generation af familien på stedet, og huset bebos af familien.

PARKEN
Holstenshuus park blev oprindeligt anlagt som et fransk haveanlæg i 1753 efter en plan af G. D. Tschirscke. Samme arkitekt har bl.a. tegnet pavillonen på Valdemar Slot samt Langesø Slot. Igennem tiderne er parken dog blevet ændret, og den henligger i dag i engelsk havestil, d.v.s en stil, der tilstræber at ligne landskabet omkring. Således består parken af store plænearealer, hvorimellem havegange snor sig. Til trods for ændringerne skimter man stadig den strenge og symmetriske franske havestils indflydelse. Den kunstige grotte, terrasserne, som haven hæver sig på mod nord, de mange gamle træers symmetriske placering samt fontænerne i dammene ved slottet vidner alle om det franske haveanlæg. Aksen fra det franske haveanlægs tid går fra husets østfløj mod nord og op til den øverste terrasse, hvor mindestøtten for Adam Christopher Holsten Carisius (1793 - 1879), en af Holstenshuus' dygtigste og mest dynamiske ejere, er placeret. Herfra forsætter den lige linie op igennem den gamle dyrehave til en udsigtspost, kaldet Stenhøjen eller Regitzehøj omkring 100 meter over havet. På dage med godt vejr kan man se Langeland, Als og Sydslevigs østkyst fra denne høj, som blev bygget i 1860'erne.

GROTTEN & ATELIER'ET

Plan over Holstenshuus park
som den ser ud i dag.
Stengrotten, som befinder sig i parkens vestlige del, er bygget samtidig med det franske haveanlæg i 1753. En grotte som denne, hvori man under sin vandring i haven svalt kan hvile sine sanser og lade tankerne flyve, skal virke som en modvægt til den symmetriske og beherskede franske havestil, hvor intet er overladt til fantasien.
I 1850'erne var Holstenshuus' daværende ejer Holsten Carisius på rejse i Italien. Derfra hjembragte han en statue af en tiggermunk. Hjemme i slottets have fandtes stengrotten, hvor Excellencen placerede munken, i overensstemmelse med tidens romantiske idealer, og her har den stået siden.
Ovenpå grotten lå tidligere en lille yndefuld thepavillon, som desværre er forsvundet. Bygningen, som nu ligger der, er opført ca. 1904 som atelier for et kunstnerisk familiemedlem.

SEQUOIAERNE
Sequoia gigantea er en nåletræsart, som stammer fra Californien. De kan, som navnet antyder, blive meget store, ja i USA er der landeveje gennem de største og ældste, som er op til 5000 år gamle! De to eksemplarer i Holstenshuus' have, som vokser på hver sin side af den lille sø foran køkkenhaven, er dog kun 130 år gamle, indført fra Californien af Baron Holsten Carisius og plantet af hans skovrider Carl Bloch. Men på trods af deres unge alder er det højeste af de to træer den største Sequoia i Nordeuropa. Det planlægges at anlægge en vej gennem et af træerne om 3-4000 år!
Fra naturens hånd er Sequoia gigantea udstyret med en meget tyk bark, der skal beskytte træet mod den slags skovbrande, som forekommer i Californien.

Maren Profit, 68 år gammel
billedet er fra 1944

 

  Antal besøgende:

  Retur til Pierres hjemmeside

  Skriv til mig! 

  © DECOSY design  981108 ver. 1.2